išturkos

išturkos
ìšturkos sf. pl. (1) išturktos (išėstos) skylės: Vyšnios (uogos) jau pilnos musių ir vabalų ìšturkų, kas jas skins ir valgys! Brt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”